Ideal Smile Aligner

Lag vakre smil ved hjelp av Ideal Smile Aligner – helt uten bruk av brackets. Den optimale behandling av kosmetiske korreksjoner av incisivene, så som mellomrom, crowding, tipping og rotasjon, bygget på Hilliard’s prinsipper.

 

Ideal Smile Aligner er virkelig estetisk! Det er ingen knapper, attachments eller bruk av strikker, skinnen er fremstilt i bio-kompatibel og helt klar plast. Det tas et avtrykk av pasientens kjeve som sendes til vårt laboratorium i Frankrike, beskrivelse og røntgen sendes online i direkte kommunikasjon med laboratoriet. Dette legges inn i et 3D program for godkjenning eller endring.

 

Ut i fra dette bestemmes det optimale antall skinner for å oppnå ønsket resultat. Skinnene sendes så til behandleren for utlevering til pasient.

 

Behandlingen har en fast pris, og dette letter din prissetting til pasienten. Slik behandling krever mindre tid i stolen. Dette er positivt både for behandler og pasient.

 

Mer informasjon om ISA finner du ved å følge denne linken: www.idealsmilealigner.com


BioBite Corrector

BioBiteCorrector (BBC) er en fast intermaxiallar Klasse II apparatur. Metoden er basert på Herbst-appliance, og fordelen er at BBC gir stor fleksibilitet, men er uten stivheten Herbst har!

 

Intermaxiallare apparaturer som kan festes til en multibracket apparatur kan deles inn i tre grupper:

Rigid intermaxiallare apparaturer: Passive (uten coilsprings)

Fleksible intermaxiallare apparaturer: Aktive (med coilsprings)

Hybride apparaturer: Aktive (med coilsprings)

 

- Fleksible apparaturer tillater pasienten å lukke kjeven i den vante okklusjon dersom coilspringenes kraft overstyres av pasienten.

 

- Hybride apparaturer garanterer at underkjeven skyves frem en viss grad ved hjelp av de stive delene. Det gjør det umulig for bittet å falle tilbake i gamle vaner.  Dersom underkjeven ikke blir ledet inn i presis bilateral nøytral okklusjon, vil en coilspring sørge for ytterligere trykk i fronten.

 

- BioBiteCorrector er, som en passiv rigid apparatur, i stand til å lede underkjeven inn i bilateral nøytral okklusjon direkte og presist til enhver tid – og trenger derfor ingen coilsprings.  Uten coilsprings reduseres proklinasjonen av de nedre insisivene og risikoen for at underkjeven ukontrollert beveges fremover.


Jota

Jota

Jota ortodontiske bor er spesiallaget for å fjerne lim og sement fra emaljen på den mest skånsomme måten.  

Infinitas

Infinitas

Infinitas Mini Implant System er en allsidig Temporary Anchorage Device (TAD). TAD-systemer sørger for fast forankring for å øke effektiviteten av behandlingen som gis. Dette er svært nyttig i tilfeller som å lukke mellomrom, rette opp tenner, korrigere for åpent bitt, molar distalisering og i en rekke andre tilfeller.

 

Infinitas har et unikt design. Hodet er delt i 4, og dette muliggjør feste av 4 applikasjoner samtidig. Hodet er kun 1,025 mm høyt og er avrundet for øket pasientkomfort. Halsen over gjengene fås i to lengder, 1,5 mm for områder i tynn muscosa eller 2,5 mm, for områder i tykk muscosa.

Gjengene på skruens kropp er designet for å gi stabilitet. At gjengene er selvdrillende gjør at man unngår å måtte drille et hull til skruen, og det hele utføres i en en-gang.

 

Et kit inneholder alt utsyr som er nødvendig. «Esken» utstyret kommer i er i aluminium og er laget for å kunne anvendes i steriliseringsprosessen.

 

Det er flere hensyn å ta i prosessen med å velge det riktige systemet.

- Er det lett å feste for eksempel coil springs eller strikker til skruene?

- Er pasientkomfort ivaretatt?

- Er det lett å tilpasse til klinikkens eksisterende utstyr?

- Er mini-implantatet selvdrillende slik at man slipper å drille pilot-hull?

 

Infinitas innfrir alle disse krav.


Ixion Instruments

Ixion Instruments

Kravene til en steril klinikk med et sterilt utstyr blir stadig strengere. Ixion instrumenter holder høy kvalitet og har i årevis tålt å bli sammenliknet med de aller beste.

 

Alle instrumenter er laget av utsøkt tysk rustfritt stål, med sateng-mattet ytre for å redusere gjenskinn og for bedre grep.  Alle kutt-flater har innsveiset det harde metallet tungsten carbide for den beste styrke og skarphet. Box-joint’en gjør at tangen vil oppføre seg presis hver gang den åpnes og lukkes. Alle Ixion Instrumenter har et vakkert strømlinjeformet design, og balanserer perfekt i hånden. Med sine avrundede kanter sikres maksimal komfort og sikkerhet for både tannlegen og pasienten.

Stainless Steel OrthoFlex-Tech

Stainless Steel OrthoFlex-Tech

Retensjons-tråden OrthoFlex-tech i gullbelagt kvalitet er et velkjent og bra produkt, men dessverre ganske kostbart. Derfor er Stainless Steel OrthoFlex-tech (SSOFT) et velkomment produkt. Rimeligere i bruk, men med 30% sterkere strekkfasthet og 300% sterkere ved vridning enn den i gull.

 

SSOFT er svært fleksibel, men likevel flat for økt pasientkomfort. Retensjons-tråden er lett å bruke og tilpasses raskt og enkelt av kjeveortopeden selv – helt uten lab-kostnader. Det blir da en svært tidsbesparende, økonomisk og effektiv metode.